KIDS 幼童4-7歲 PERFORMANCE KVRUSBZP | New Balance Taiwan Official Website

KVRUSBZP

PERFORMANCE

NT$ 1,850

商品型號 KVRUSBZP

商品尺寸 11,12,13,1,2,3 尺寸說明

鞋身寬度 W 寬 寬度說明

分享商品
分享商品
 • KIDS 幼童4-7歲 PERFORMANCE KVRUSBZP | New Balance Taiwan Official Website
 • KIDS 幼童4-7歲 PERFORMANCE KVRUSBZP | New Balance Taiwan Official Website
 • KIDS 幼童4-7歲 PERFORMANCE KVRUSBZP | New Balance Taiwan Official Website
 • KIDS 幼童4-7歲 PERFORMANCE KVRUSBZP | New Balance Taiwan Official Website
KVRUSBZP
請移動游標觀看
KIDS 幼童4-7歲 PERFORMANCE KVRUSBZP | New Balance Taiwan Official Website

同系列商品

series line
 • KV720NRY

  KV720NRY

  PERFORMANCE

  NT$ 1,950

 • KVFL5ESP

  KVFL5ESP

  PERFORMANCE

  NT$ 1,850

 • KVURGTGP

  KVURGTGP

  PERFORMANCE

  NT$ 1,850

 • PDLAZLG

  PDLAZLG

  PERFORMANCE

  NT$ 1,750

  • 限定通路