New Balance Kids

豐富的尺寸選擇

為兒童小腳訂製設計,符合任何腳寬

穿脫方便的魔鬼氈設計

「方便父母穿脫」和「方便孩子穿脫」

嬰幼兒系列

(尺碼 0 - 10)
NT$2,680.00
NT$1,580.00
NT$1,264.00 NT$1,580.00
NT$1,343.00 NT$1,580.00
NT$1,184.00 NT$1,480.00
NT$2,680.00

小童系列

(尺碼 10.5 - 3)
9060 兒童
NT$2,680.00
NT$1,980.00
NT$1,780.00
NT$1,504.00 NT$1,880.00
NT$2,680.00

大童系列

(尺碼 3.5 - 7)
550 兒童
NT$2,280.00
NT$1,612.00 NT$2,480.00
550 兒童
NT$2,280.00
NT$1,780.00
550 兒童
NT$2,280.00

兒童服飾系列

全新登場